ApabiLa kitA MemBICARAkAN TENTang “ILMU MENGENAL DIRI”

Sedarlah BaHawA :-
      *Diri yg DimaKDUdkAN I2 AdaLaH DIri Yg SEBENArnya diri ,yAnG MANA DUDUkNya  Di Dalam JasaD ATau diri kita sendiri .
       *Oleh i2,kitA harus meMahami yg mANa IiwA,YaNg mAnA rAgA,yAnG MaNa  jasmani  ,yang mana ROhANi dAn yAnG ManA  diRI serta yAng ManA  tERPeri,bAhKAN YanG MaNA zAhIr DAN YANg mana batIn 
KERANA

KiTA SEHARUsNyA perLu FAHAM dua kata-katA ini SEBELUM MelAfaZkAnnYa ~~

OrAnG senTiASA beraNGGaPAn :-

   *JASAD KASAR dalaM diri kita ini adalah DIRI tetAPi perLu diperInGatKAn di sini BaHaWA JasaD  yg Kita jaga ini adalah BENDA MATI(yg tidak dapat berbuat apa2 jika tidak ada pEnghidUpnyA Yg DUDUK didalam Jasad i2 sendiri)

 *PENGHIDUP inilAh YG dI paNGGil DIRI SEBENAR DIRI iaitu diri Yg berdiri Dgn SNDIRI yAng WUJUD nya APABila ROH MemaSuki JASAD.

   Oleh i2,FAhAMilAh kiTa bahawA DIRI SEBENAR DIRi akan wujuD SEtelAH ROH berADa dalam JASAD .

seCAra AM nya ,DIRI terbaHagi kpd 2 ,iAitU :
  '
 *JASMANI(JASAD)

CoNToH :REnung kEMbaLi kiSAh wujUdnYa ADAM
Setelah Malaikat menyiapkan Jasad Adam  dan  Jasad Adam terbaring kaku, maka Allah pun memerintahkan Roh untuk masuk ke dalam Jasad Adam, dan bertanyalah akan Roh kepada Allah " Ya Allah melalui jalan mana harus aku masuk?"  maka Allah pun menjawab, " Masuklah melalui mana mana  yang kau senangi" dan seterusnya Roh memasuki Jasad Adam melalui Hidung. Dan seterusnya kita bernafas melalui hidung.
KesimpulaN : Bila roh masuk ke dalam jasad ADAM,barulah ADAM hiduP  dan seteruSnya bangun dan bERDiRI,inI JELAS MEnunjukkan bahawa bila ROH masuk ke daLAm JASAD barulah JASAD hidup (BERNYAWA).
  *ROH

   kiTa PERlU TaHu,BaHAWa seteLah ROH Memasuki JASAD,bRulah  wuJUdnyA DIRI YG SEBENAR DIRI
di maNa keterAnGn RINGKASNYA adalah :-
 Roh itu adalah Cahaya dan bila ia memasukki jasad maka cahaya tadi memenuhi ruang jasad di dalam dan akan menjadi saperti  jasad nya sendiri. Maka dengan  sebab  ini lah "Diri" itu rupanya sama dengan jasadnya sendiri, tapi ianya ghaib. Dan harus diingat hanya yang ghaib sahaja dapat  menghubungi yang ghaib. Cahaya (Diri) tadi mengalir ke seluruh jasad di dalam, dan dia lah yang menjadi "Penghidup" kepada Jasad. Dia lah hidup sebenar benar hidup, lagi menghidupkan..

KItA JugA MEMpUnYai 2 ALiRAN IaItU :

A)     aLiran ZAHIR  @ jAsmani

*Aliran ini bertitik tolak dari bekerjanya jantung kitA daN ianya mengalir keseLurUH TuBuh kitA,Dan isi kepada ALIrAn ZAHIR ini iAlaH DARAH.
B) aLiran Batin  @ rOhAni
      '
 *Aliran ini berisikan daya hIdUP yg pAngkalNyA daRi HIDUP  Yg mengaliri  alirAn  tertENtU SEpERTi  aliRAN  JasmAni,CumA BEZAnYA  ALIRan ini ialAh cahayA KEHIdUpaN Dan IaNyA merUpAkAN cahayA ELEKTRIK.(BuKTinYa,AHli SAINS dr CHINA tlah berjaYa mengambil GAmbAR arus elektrik yg mengaLir dalam Badan mANuSIA ini.


OlEh i2 ,DaPat DIsIMPulKan DIsIni BAhAwa DIRI AdAlaH :-

   * DUduKnYa DI Dalam jasaD
   *RuPANYA sama seperTi jasad tapI ghaiB
   *DIAlah Yg mENGHiDUPKAN kiTa
   *mERupAKAN Punca TENaGa
   *serbA Tahu kERAnA DATanGnYa Dari ALLAH yg mAhA TaHU
   * DIAlah Yg mengenaL ALLAH Kerana dia berasal DARi saNa.

DEmikiannYA DiRI Ini Adalah sebenarnya kehidupaN KiTA Yg hidUp Di DALam JASAD dan sememangnya kehidupan kita bermula dr dLm BadaN KasaR KiTa INI,DiALaH Yg  Mengisi keHIDUPAN kiTA daN MelipUTI KeselUruhANNyA  serTa di tutup daN diBatasi dengan bulu SERtA kulit kita,di mana bg org luar atau oRg nYaTa,kEHiDUpan di Dalam ini aDAlAh nEGATif kERANa TIDAk NyatA.

P/S :SEkiranya kiTa maHU mEMaHaMi deFiniSi diRI i2 SENdIri,PerbetulkANlAh kEHIDuPaN DAlAMan kItA DAHULU Maka dengaN SENDIrINya  kEhidupaN LUaraN KITa aKan semPuRnA.InSYA-ALLAH.

AKHir kAta…kENaLilaH DIRI SEBENAR DIRI ANDA & insya ALLAH KenALlah kita akAN  Maha pENCIpTa sebAGaiMAna SABDA RASULLULLAH S.A.W “ bArangsiapa yg mengenal DIRI Nescaya kENALLAh dia akan TUHANNYA “.

SEKIAN
ASSALAMUALAIKUM W.B.T ^_^
RuJuKaN Dr sUmBER2 TerteNtU :)
SyUkRAn :)

       


0 CoReT cOrEt:

Post a Comment